Nowa Generacja Ubezpieczeń

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 731 502 857
lub poprzez e-mail: ngubiuro@wp.pl

Ubezpieczenia podróżne

Podczas podróży zagranicznej jesteśmy narażeni na ryzyko tak samo lub nawet bardziej, jak przebywając w kraju. Czy podróżujesz indywidualnie, czy grupowo, czy w sprawach służbowych, czy rekreacyjnie, możesz czuć się pewniej tylko wtedy, gdy wiesz, że posiadasz zabezpieczenie przed tym ryzykiem. Większość ubezpieczeń nie obejmuje Cię jednak ochroną w czasie, kiedy przebywasz poza granicami Polski. Wyjazd turystyczny niesie za sobą ryzyko uszczerbku na zdrowiu i uszkodzenia mienia dlatego też warto przed wyjazdem ubezpieczyć się w następującym zakresie:

- koszty leczenia za granicą (badania, zabiegi lekarskie, lekarstwa, transport do szpitala i pobyt, przewóz z kraju do kraju),
- koszty transportu i repatriacji,
- następstwa nieszczęśliwych wypadków,
- koszty udzielenia natychmiastowej pomocy "assistance",
- koszty pobytu osoby towarzyszącej,
- koszty ratownictwa,
- odpowiedzialność cywilna,
- uszkodzenie lub utrata bagażu,
- koszty opóźnienia dostarczenia bagażu,
- koszty przerwania podróży,
- koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia,
- koszty naprawy/wymiany uszkodzonego sprzętu (np. narciarskiego)