Nowa Generacja Ubezpieczeń

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 731 502 857
lub poprzez e-mail: ngubiuro@wp.pl

Ubezpieczenie mieszkań/domów

Nikt nie chce sobie wyobrażać utraty lub uszkodzenia domu czy mieszkania lub zgromadzonego w nich mienia. By zapewnić sobie spokój i zabezpieczyć się przed przeróżnymi czynnikami mogącymi znacząco wpłynąć na kondycję domowego ogniska, warto objąć je jak najszerszą ochroną ubezpieczeniową. Oferowane przez nas rozwiązania pozwalają zabezpieczyć dom, mieszkanie i mienie na wypadek:

- pożaru,
- uderzenia pioruna,
- wybuchu,
- upadku statku powietrznego,
- zalania,
- huraganu,
- gradu,
- powodzi,
- spływu wód po zboczach,
- osunięcia się ziemi,
- zapadania się ziemi,
- lawiny,
- naporu śniegu,
- dymu i sadzy,
- upadku drzewa,
- uderzenia pojazdu.

Ubezpieczeniem objęty może zostać dom jednorodzinny lub letniskowy, budynek znajdujący się na posesji, ogrodzenie posesji lub lokal mieszkalny. Mienie ruchome zgromadzone w domu lub lokalu może zostać objęte ochroną od kradzieży lub zniszczenia w wyniku aktu wandalizmu.