Nowa Generacja Ubezpieczeń

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 731 502 857
lub poprzez e-mail: ngubiuro@wp.pl

Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia majątkowe przeznaczone są dla firm chcących objąć ochroną elementy mienia narażone na powstanie szkody. W naszej pracy, skupiamy się przede wszystkim na odpowiednim dopasowaniu zakresu ochrony ubezpieczeniowej do Państwa potrzeb, co osiągamy poprzez dokładną analizę dotychczas zawartych ubezpieczeń oraz ryzyka wynikającego z działalności Państwa przedsiębiorstwa i czynników z tą działalnością związanych. Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników i współpraca  z ekspertami z ponad 20 Towarzystw Ubezpieczeniowych umożliwia nam doskonałe rozpoznanie sytuacji ubezpieczeniowej Państwa firmy, a w efekcie, wybranie najlepszych, dostępnych na rynku rozwiązań.

W naszej ofercie znajdą Państwo rozwiązania najczęściej wybierane przez klientów biznesowych, takie jak ubezpieczenia od ryzyka powstania szkody związanej ze skutkami:

- ognia i innych zdarzeń losowych (zalania, huraganu, uderzenia pioruna, etc.),
- kradzieży z włamaniem,
- katastrofy budowlanej,
- przemieszczenia mienia w transporcie,
- usterki elektrycznej w maszynie,

Ochronie ubezpieczeniowej możecie Państwo poddać wszelkie mienie, którego utrata lub uszkodzenie może narazić Państwa przedsiębiorstwo na koszty. Nasi klienci w ramach ubezpieczeń majątkowych najczęściej zabezpieczają nie tylko obszary kluczowe dla działalności firmy, takie jak lokale i budynki, czy maszyny i wyposażenie, ale także środki obrotowe, mienie ruchome w wykonywaniu usługi i nakłady inwestycyjne w budynkach.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Coraz większą popularność na rynku zdobywają gwarancje kontraktowe, będące najkorzystniejszą formą zabezpieczenia kontraktu dostępną w obrocie gospodarczym. Gwarancje nie są typowymi umowami ubezpieczeniowymi- jest to umowa zawierana pomiędzy wnioskodawcą, czyli wykonawcą kontraktu, a zakładem ubezpieczeń, który przejmuje ryzyko niewywiązania się wykonawcy ze zobowiązania objętego gwarancją na rzecz inwestora (beneficjenta, odbiorcy kontraktu). Gwarancja ubezpieczeniowa zastępuje konieczność wpłaty gotówki w formie kaucji, wobec czego umożliwiają zachowanie środków pieniężnych i lepsze funkcjonowanie firmy. Najczęściej spotykane gwarancje to: gwarancja zapłaty wadium, gwarancja usunięcia wad i usterek, gwarancja należytego wykonania kontraktu, gwarancja zwrotu zaliczki, gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych, gwarancja spłaty należności celnych i podatkowych oraz gwarancja kaucyjna.